Minecraft Roleplay Servers | Minecraft Server List

Minecraft Servers

Rank Server Players Types
EcoSMP # 26

# 26 EcoSMP 12/200

EcoSMP

online play.ecosmp.net

12/200 SurvivalEconomyTownyVanillaSMPSpigotRoleplay
EconMine # 27

# 27 EconMine 0/0

EconMine

offline 147.135.8.176:25581

0/0 EconomyTownySurvivalRoleplay
EiRoSans # 28

# 28 EiRoSans 69/100

EiRoSans

online play.eiromc.xyz

69/100 EconomyKitPvPRoleplayVanillaDiscord
Elder Network # 29

# 29 Elder Network 0/0

Elder Network

offline play.eldernetwork.co.uk

0/0 FactionsMCMMOSkyblockRoleplayMini Games
Emerald SMP # 30

# 30 Emerald SMP 0/100

Emerald SMP

online 51.222.147.227:25580

0/100 ModdedRoleplayDiscord
EnvisiEarth # 31

# 31 EnvisiEarth 0/0

EnvisiEarth

offline 185.157.246.222

0/0 TownyRoleplayEconomySurvival
Explorer's Sanctum # 32

# 32 Explorer's Sanctum 0/0

Explorer's Sanctum

offline Esanctum.crafted.pro

0/0 EconomyMCMMOPvPPvERoleplay
FAJNR # 33

# 33 FAJNR 0/0

FAJNR

offline mcFajnr.cz

0/0 SurvivalDiscordRoleplay
Fairy Tail RPS # 34

# 34 Fairy Tail RPS 0/150

Fairy Tail RPS

online 185.56.138.154:42267

0/150 EconomyParkourPvPSurvivalRoleplay
FanCraft # 35

# 35 FanCraft 3/250

FanCraft

online Play.Fancraft.net

3/250 CreativeRoleplayTownySurvivalAdventure
FootballMC # 36

# 36 FootballMC 0/0

FootballMC

offline play.footballmc.com

0/0 Mini GamesRoleplayNetworkDiscordEconomy
GoatZone # 37

# 37 GoatZone 1/1337

GoatZone

online GoatZone.apexmc.co

1/1337 RoleplayEconomyTowny
HcRaid # 38

# 38 HcRaid 32/500

HcRaid

online play.hcraid.net

32/500 FactionsPvPRaidingRoleplayEconomy
Hidden Transcendence # 39

# 39 Hidden Transcendence 0/0

Hidden Transcendence

offline play.htmc.live

0/0 TownyRoleplayEconomyMCMMOPvP
Horizon RPG # 40

# 40 Horizon RPG 0/30

Horizon RPG

online play.horizonrpg.net

0/30 EconomyPvEPvPRoleplaySurvival
IMPERIUM - Roleplay | World building | # 41
0/0 TownyRoleplaySurvivalEconomy
Infernal Slaughter # 42

# 42 Infernal Slaughter 4/60

Infernal Slaughter

online mc.infernalslaughter.com

4/60 FactionsRaidingPvERoleplayDiscord
KMC NETWORK # 43

# 43 KMC NETWORK 0/0

KMC NETWORK

offline KMC.PLAY-MINIGAMES.COM

0/0 Mini GamesHardcoreSMPCrackedRoleplay
Kleinecraft # 44

# 44 Kleinecraft 0/0

Kleinecraft

offline kleinecraft.gamename.net

0/0 EconomySurvivalRoleplayPvEDiscord
LLNPP Roleplay ; 1.8.x - 1.16.x # 45

# 45 LLNPP Roleplay ; 1.8.x - 1.16.x 0/1

LLNPP Roleplay ; 1.8.x - 1.16.x

offline play.llnpp-rp.tk

0/1 CreativeEconomyRoleplayAdventureDiscord
LatamMania # 46

# 46 LatamMania 0/0

LatamMania

offline mc.latammania.club

0/0 EconomyPvPPvERoleplayAdventure
Legends of Middle Earth # 47

# 47 Legends of Middle Earth 0/0

Legends of Middle Earth

offline 51.210.73.94

0/0 FactionsPvPRoleplayPvESurvival
LoplusRPG # 48

# 48 LoplusRPG 0/0

LoplusRPG

offline loplusrpg.minecraft.pro

0/0 SurvivalEconomyRoleplayAdventureVanilla
MC Skylines | City Server | Economy | # 49

# 49 MC Skylines | City Server | Economy | 0/0

MC Skylines | City Server | Economy |

offline play.mcskylines.com:25570

0/0 EconomyRoleplayPvPSurvivalTowny
MCVantage.Net # 50

# 50 MCVantage.Net 0/0

MCVantage.Net

offline MCVantage.Net

0/0 CreativeSurvivalSkyblockTownyRoleplay